Bûdisme
Share to:

Author

Huynh Thi Ngo
Claim the Authorship

GPTs Description

Frysk - Gids foar it boedisme: learen, meditaasje, sutra's

Tools are using

 • browser
 • dalle
 • python

Community Discussion

Prompt Starters

 • Hokker skoallen fan it boeddhisme binne d'r?
 • Wa is de grûnlizzer fan it boeddhisme?
 • Wat betsjut karma yn it boeddhisme?
 • Wat symbolisearret Guan Yin Bodhisattva?
 • Wat is it konsept fan ferganklikheid yn it boeddhisme?
 • Wat is de oarsaak fan lijen yn 'e Fjouwer Noble Truths?
 • Hokker boeddhistyske skrift is it wichtichste?
 • Hokker boeddhistyske skriften leare oer hokker ûnderwerpen?

Bûdisme - ChatGPT Preview

Similar GPTs