Projekthjälpen
Pr
Projekthjälpen
Share to:

Author

Andreas Höglund
Claim the Authorship

GPTs Description

Jag hjälper till med projektplanering på svenska.

Tools are using

  • browser
  • dalle

Community Discussion

Welcome Message

Hej! Låt oss skapa ditt projekt.

Prompt Starters

  • Skapa ett projektmål för ett nytt CRM-system
  • Vilka effekter har optimerad rutthantering för en budbil
  • Definiera effektmål för
  • Vilka nyttor ger

Projekthjälpen - ChatGPT Preview

Similar GPTs