Leanman - LEAN-expert
Le
Leanman - LEAN-expert
Share to:

Author

fagerholdt.com
Claim the Authorship

GPTs Description

Lean expert advisor

Tools are using

  • browser
  • dalle
  • python

Community Discussion

Welcome Message

Välkommen! Låt oss fokusera på lean-metoder och principer!

Prompt Starters

  • Hur kan jag använda 5S i mitt kontor?
  • Vilka är de bästa sätten att använda Kanban?
  • Kan du ge exempel på Kaizen i produktion?
  • Vad är de största utmaningarna med lean-kultur?

Leanman - LEAN-expert - ChatGPT Preview

Similar GPTs