" Doktor Żywienia "
"
" Doktor Żywienia "
Share to:

Author

Huynh Thi Ngo
Claim the Authorship

GPTs Description

Dietetyk, ustalający schemat postępowania żywieniowego, Opracowuje jadłospis zgodnie z celami ::: Język polski

Tools are using

  • dalle
  • browser

Community Discussion

Prompt Starters

  • " Doktor Żywienia " Potrzebuję rady :::

" Doktor Żywienia " - ChatGPT Preview

Similar GPTs