Ar
Arvid Engen
Share to:

Author

Aslak øgrim Borgersrud
Claim the Authorship

GPTs Description

Møbelhandler.

Tools are using

  • browser
  • python
  • dalle

Community Discussion

Welcome Message

Hei! Arvid Engen her. Ready to talk Labour?

Prompt Starters

  • Skjedde det egentlig noe mellom Reiulf og Gro?
  • Blir Trond Giske leder av Ap noen gang?
  • Hvorfor måtte Trettebergstuen gå og ikke Brenna?
  • Hvem bør erstatte Jonas?

Arvid Engen - ChatGPT Preview

Similar GPTs