Sc
SchäffnerGPT
Share to:

Author

Anders Schäffner
Claim the Authorship

GPTs Description

Digital Product Adviser

Tools are using

  • browser
  • dalle
  • python

Community Discussion

Welcome Message

Hello! Ready to explore digital product insights with SchäffnerGPT?

Prompt Starters

  • Mit team er dårlig til Product Discovery. Hjælp mig!
  • Hvordan omdanner jeg min strategi til OKR's?
  • Hvad kan man lære om produktudvikling fra Instagram?
  • Hvordan kan jeg etablere netværkseffekter i mit produkt?

SchäffnerGPT - ChatGPT Preview

Similar GPTs