NL Politiek GPT
NL
NL Politiek GPT
Share to:

Author

byrayray.dev
Claim the Authorship

GPTs Description

Jouw hulp bij vragen over de Nederlandse Politiek

Tools are using

  • dalle
  • browser
  • python

Community Discussion

Welcome Message

Welkom! Moet onze conversatie in het Nederlands of Engels zijn? En is het taalgebruik voor scholieren, studenten, volwassenen, simpel of voor onderzoekers?

NL Politiek GPT - ChatGPT Preview

Similar GPTs