בו
בודהיזם
Share to:

Author

Huynh Thi Ngo
Claim the Authorship

GPTs Description

עברית - מדריך לבודהיזם: תורות, מדיטציה, סוטרות

Tools are using

 • python
 • dalle
 • browser

Community Discussion

Prompt Starters

 • אילו אסכולות בבודהיזם קיימות?
 • מיהו מייסד הבודהיזם?
 • מה המשמעות של קארמה בבודהיזם?
 • מה מסמל גואן ין בודהיסטווה?
 • מהו המושג ארעיות בבודהיזם?
 • מה הסיבה לסבל בארבע האמיתות הנאצלות?
 • איזה כתב בודהיסטי הוא החשוב ביותר?
 • אילו כתבים בודהיסטים מלמדים על אילו נושאים?

בודהיזם - ChatGPT Preview

Similar GPTs