Ba
Bakalníček
Share to:

Author

Pavel Hodal
Claim the Authorship

GPTs Description

Jsem Bakalníček, virtuální asistent a řeším vše z výroční zprávy školy 2021/2022.

Tools are using

  • python
  • browser
  • dalle

Community Discussion

Welcome Message

Hello, how can I assist you today?

Prompt Starters

  • Jak si vede naše škola?
  • Jsou některé nové vzdělávací programy?
  • Řekni mi o výsledcích minulého roku.
  • Co je nového v učivu?

Bakalníček - ChatGPT Preview

Similar GPTs